Dovoľujeme si Vás požiadať o Vašu priazeň a podporu v rámci možnosti poskytnúť 2% z Vašich daní.

Zákon č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov umožňuje každej fyzickej i právnickej osobe platiacej dane, poukázať neziskovej organizácií 2% z jeho platených daní za uplynulý rok, podľa vlastného výberu.

Veríme, že vďaka tejto výzve poukážete svoje 2% z dane pre naše OZ ALIA.

Ak sa tak rozhodnete, podporíte aktivity a činnosti realizované pre klientov Domova sociálnych služieb ALIA.

Ak ste právnická osoba, alebo fyzická osoba – živnostník, priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane.

Ak ste zamestnanec, požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“, vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane“ a obe tlačiva doručte do 30. apríla kalendárneho roka na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

Daňový úrad do 90 dní prevedie 2% Vašej dane na účet nášho OZ ALIA.

Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní sumy za rok 2015

Ďakujeme